forbot
Tất cả các nước
Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang - Company in Tiền Giang , Việt Nam - Allbiz
Việt
  Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang - Company in Tiền Giang , Việt Nam - Allbiz
  Ngoại tệ (VND)
  Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang - Company in Tiền Giang , Việt Nam - Allbiz
  Tất cả các mục hàng
  ALL.BIZViệt NamTiền Giang Companies Tiền Giang Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang

  Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang, Tiền Giang

  quay trở về danh mục
  Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang, Tiền Giang
  Thêm vào mục tuyển chọnChia xẻ với
  viết thư
  Сompany address: Tiền Giang , Việt Nam
  2,3,4 Khu phố Trung Lương, phường 10, TP. Mỹ Tho
  yêu cầu gọi lại

  Company website: https://2126-vn.all.biz

  Về doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang

  Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang trước là Công ty Giống Vật tư nông nghiệp ( Doanh nghiệp Nhà nước ) trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 1038/QĐ-UB ngày 21 tháng 12 năm 1992 của Ủy ban Nhân dân tỉnhTiền Giang. Với chức năng: Đầu tư sản xuất nông nghiệp, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản. Năm 1997, đổi tên thành Công ty Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang theo Quyết định số 348/QĐ–UB ngày 01 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân. Với chức năng: Kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, nông sản, lương thực, thực phẩm, máy móc thiết bị, phụ tùng nông ngư cơ, hóa chất dung môi phụ gia. Nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh trong sản xuất kinh doanh, Ủy ban Nhân dân tỉnhTiền Giang có Quyết định số: 1795/QĐ-UB ngày 14 tháng 6 năm 2000 sáp nhập Công ty Dịch vụ Nông nghiệp Tiền Giang, Công ty Thuốc trừ sâu Tiền Giang vào Công ty Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2003 cho đến nay Công ty Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang viết tắt là TIGICAM theo Quyết định số:2712/QĐ–UB ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Các ngành kinh doanh chính: * Sản xuất, gia công, pha chế: Các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ muỗi, bao bì, phân bón ... * Kinh doanh, xuất nhập khẩu: - Vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, dung môi, phụ gia thuốc bảo vệ thực vật. - Giống cây trồng, nông sản, lương thực, thực phẩm. - Sản phẩm từ cây có dầu. - Máy móc thiết bị, phụ tùng nông ngư cơ. - Vật liệu xây dựng, bất động sản, xăng dầu. - Cho thuê kho bãi, đầu tư phục vụ sản xuất ...
  khác
  Hàng hóa3

  Popular products and services Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang

  Hàng hóa 3Allbiz

  Những chủng loại của người bán Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang

  2 Phương tiện kiểm soát sinh học

  1Các phương tiện bảo vệ thực vật

  Compare0
  ClearMục đã chọn: 0